ALLARD PIERSON – AMSTERDAM – OOG IN OOG

Nieuwe tentoonstelling over mummieportretten in het Allard Pierson

Oog in oog. De mensen achter mummieportretten 
Is de eerste tentoonstelling over Oudegyptische mummieportretten in Nederland.
Dit zijn meestal op hout geschilderde portretten die op het gezichtsgedeelte van gemummificeerde personen werden vastgezet. Voor Oog in oogzijn 38 portretten van over de hele wereld samengebracht.

In Oog in Oog maak je niet alleen kennis met de geportretteerden maar ook met makers, nabestaanden, navolgers, verzamelaars, archeologen en onderzoekers die een rol spelen bij deze portretten. In de tentoonstellingkomen mensen aan het woord die vanuit hun standpunt of expertise reflecteren op de portretten. Wie waren de geportretteerden? Hoe werden zij afgebeeld en waarom? Door wie werden zij gezien? 


De tentoonstelling is te zien vanaf 6 oktober 2023 en verlengd t/m 20 mei 2024