PAN AMSTERDAM 2020 POSTPONED TO 2021

12 juni 2020 verkorte versie besluit:

Beste bezoekers van PAN Amsterdam,

Hierbij willen de directie en de Raad van Commissarissen van PAN Amsterdam u op de hoogte brengen van het besluit om PAN Amsterdam 2020 een jaar door te schuiven.

De afgelopen maanden is er intensief contact geweest met deelnemers en andere belanghebbenden van PAN Amsterdam, zoals sponsoren en partners van de beurs.
We hebben gesproken over de stand van zaken in de kunstwereld in het algemeen, over PAN Amsterdam in het bijzonder – en wat wijsheid is in deze uitzonderlijke situatie.

Er is een gedegen inventarisatie gemaakt en alle mogelijke aspecten – van gezondheids- voorschriften tot financiële risico’s – mee laten wegen bij de uiterst lastige keuze hoe om te gaan met de editie 2020. Wat is verstandig en verantwoord voor de deelnemers? Voor de bezoekers? En voor alle andere betrokkenen? Welke risico’s zijn er? Welke mogelijkheden zijn er binnen de nieuwe werkelijkheid? Verschillende scenario’s zijn daarbij uitgewerkt en bekeken.

Juist ook daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij er gezamenlijk belang bij hebben om – met alle onzekerheden die deze tijd met zich meebrengt – de eerstvolgende editie van de beurs door te schuiven naar volgend jaar. In 2021 zullen wij een aflevering kunnen realiseren die staat als een huis en die recht doet aan de ambities van ons allen voor de toekomst van PAN Amsterdam. Van toepassing is de mooie Franse uitspraak: Se reculer pour mieux sauter.
Met z’n allen zullen wij volgend jaar nog sterker terugkomen.

PAN Amsterdam is de grootste nationale kunstbeurs met een fantastische reputatie, zowel qua kwaliteit van het aanbod als qua sfeer. Dat positieve imago willen wij graag – in het belang van de gehele kunst- en antiekbranche – behouden en zelfs uitbouwen. Daarvoor gaan wij ons de komende tijd extra inzetten. Wij blijven werken aan ons profiel, voor bestaande en nieuwe bezoekers, zowel online als offline. Ook zullen wij ons richten op nieuwe inhoudelijke en strategische samenwerkingsverbanden voor de eerstvolgende editie.

Mark Grol, Managing Director PAN Amsterdam
Roberto Payer, Voorzitter Raad van Commissarissen PAN Amsterdam